27 stycznia 2016

Jak wytrzymałe są pompy ciepła?

Pompy ciepła jak każde urządzenie wymaga dbałości i konserwacji, które wspomogą ich pracę i przedłużą żywotność na bardzo długi czas. Producenci znanych marek pomp ciepła, dają gwarancję na swoje produkty nawet na okres 25 lat, jednak uwarunkowują to koniecznością regularnych serwisów i niezwłocznej naprawy wszystkich nieprawidłowości w pracy urządzeń. Kiedy jest potrzebny serwis techniczny urządzenia i przeprowadzenie kontroli zależy o częstotliwości użytkowania lub sezonowości. W konstrukcji pompy ciepła jest kilka elementów, które muszą być regularnie poddawane kontroli, aby wyłapać wszystkie nieodpowiednie i niepoprawne działanie.

Części pompy na skutek pracy, ulegają naturalnemu zużyciu, a jeśli kontrole nie są przeprowadzone i nie zostanie wymieniony lub naprawiony dany element, to może dojść to poważnych i kosztownych w skutkach zużyć energii oraz awarii. Dzięki regularnym przeglądom technicznym takie sytuacje będą od razu eliminowane, co wpłynie na ogólną sprawność i cenę użytkowania pompy. Kontrola techniczna powinna być przeprowadzona co roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, i najlepiej jeśli podejmie się tego wyspecjalizowany serwis, który działa we współpracy z firma która instaluje pompy ciepła. Każda karta gwarancyjna wymaga systematycznego podbicia przeglądu technicznego całego systemu grzewczego i jest to podstawowy warunek zachowania gwarancji.

Wszystkie czynności, które będzie wykonywał fachowiec z serwisu, powinny być wyszczególnione w karcie serwisowej, co pozwoli na weryfikację całej historii użytkowania pompy. Pozwala to na sprawniejszą i łatwiejszą weryfikację przyczyn ewentualnych awarii. Serwisant musi ocenić sprawność działania pompy, wykonać pomiary, które określą poziom zużycia energii, oraz określą w jakim stopniu zużyte są już części całego systemu. Potrzebna jest także weryfikacja oprogramowania i wprowadzenie aktualizacji programowych, jeśli takie się pojawią. Serwisant po wykonaniu przeglądu i udrożnienie wszelkich filtrów, parowników czy skraplaczy, powinien poinstruować nas na temat dalszego użytkowania pompy i tego jak zoptymalizować jej pracę.