1 lutego 2016

Pompa ciepła- która działa najlepiej?

Jeśli oczekujemy, że pompa ciepła będzie dobrze działała to ważne będzie wybranie odpowiedniego źródła dolnego. Takim dolnym źródłem będzie grunt, woda albo powietrze. I pod tym kątem obecnie nazywa się stosowane pompy ciepła, które dzielą się na trzy rodzaje: solanka-woda, powietrze-woda, woda-woda. Ziemna pompa ciepła (pompa typu solanka-woda) Taka pompa swoje działanie opiera na cieple z wnętrza ziemi. Montuje się węzeł grzewczy, który oparty będzie o pompę ciepła, która znajdzie się w gruncie i będzie pobierała ciepło z ziemi. Temperatura gruntu przez cały rok jest na podobnym poziomie. Można realizować dwie formy takich instalacji. Albo przygotowuje się sondy głębinowe albo kolektory powierzchniowe poziome. W rurach znajduje się glikol, który utrzymuje stałą temperaturę.

Obie formy mają swoich zwolenników i na pewno dużo zależy od tego jak dużo powierzchni mamy na danej nieruchomości, gdzie pompa będzie montowana oraz jak grunt się tam znajduje. Jednej uniwersalnej formy nie ma i każdy przypadek musi być indywidualnie rozpatrzony. Powietrzna pompa ciepła (pompa typu powietrze-woda) Patrząc na to jak wygląda instalacja wydaje się, że powietrzna pompa ciepła będzie najlepsza, ponieważ nie wykonuje się tutaj ingerencji w fundamenty budynków. Będzie to pompa, która działa w oparciu o specjalny wymiennik lamelowy wykorzystujący ciepłe powietrze.

W środku znajdują się odpowiednie elementy z wodą, których działanie będzie podobne do funkcjonowania klimatyzacji. To jednak takie pompy, które nie są w stanie skutecznie pracować, gdy temperatura będzie bardzo niska i wtedy będą potrzebowały dodatkowego wsparcia w postaci nowoczesnej grzałki elektrycznej. Pompa typu woda-woda Dolnym źródłem jest tutaj woda gruntowa. Pompa oparta będzie na studni i w zależności od zapotrzebowania na ciepło będzie wykorzystywać inne formy. Jednak studnia ma charakter czerpalny a inne mają charakter zrzutowy dla wody już schłodzonej. Należy robić specjalne odstępy, tak by woda nie mogła się między tymi studniami mieszać, ponieważ wtedy system nie będzie dobrze pracował.