22 stycznia 2016

Pompa ciepła - najważniejsze informacje

Osoby, które starają się wytłumaczyć innym sposób, w jaki działa pompa ciepła, dość często porównują ją do lodówki. Oczywiście, lodówka ma do spełnienia nieco inne zadanie, musi bowiem najpierw pobierać ciepło, a następnie odprowadzać je na zewnątrz. W przypadku pompy ciepła proces pobierania ciepła nie ulega zmianie, jest ono jednak wprowadzane do mieszkania. Ciepło przeznaczone do wykorzystania w pompie ciepła może znajdować się w gruncie, wodzie oraz powietrzu. Jeśli mamy być naprawdę precyzyjni, powinniśmy zresztą zwrócić uwagę na to, że mówimy przede wszystkim o gromadzeniu energii słonecznej odbieranej przez obieg grzewczy i właśnie tego rodzaju działanie sprawia, że pompa ciepła może uzyskać użyteczną temperaturę.

Potem nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko wykorzystanie jej czy to do ogrzania domu, czy to do przegotowania ciepłej wody. Tu możemy zwrócić zresztą uwagę na jeszcze jeden atut omawianego rozwiązania, nie da się bowiem zaprzeczyć temu, że mówimy o zasobach nie tylko bezpłatnych, ale i niemożliwych do zużycia. Nie brakuje osób, które obawiają się inwestowania w pompę ciepła przede wszystkim dlatego, że kojarzy im się ona z rozwiązaniem skazującym użytkowników na rezygnacje z dotychczasowego komfortu ogrzewania. Tymczasem okazuje się, że jest to obawa, która nie znajduje już uzasadnienia, nowoczesne pompy ciepła są bowiem wyposażone w kotły bez porównania większe od tych, które stosowano do tej pory.

Co więcej, charakterystyczny jest dla nich tryb pracy automatycznej znany z tego, że jest bardzo przyjazny dla użytkowników. Rola użytkownika nie jest zresztą skomplikowana, ogranicza się bowiem na ogół do określenia, jaka temperatura jest przez niego uważana za najbardziej optymalną. Uzyskanie energii ze środowiska jest możliwe dzięki kilku metodom. Największą popularnością cieszy się poziomy kolektor, choć wykorzystywane są też kolektory pionowe, a nawet sondy gruntowe. Te ostatnie potrafią być wyjątkowo wydajne, wymagają jednak dużego odwiertu. Możliwe jest również korzystanie z wody gruntowej.