11 stycznia 2016

Pompy ciepła działają na podstawie wykorzystania energii odnawialnej.

W jaki sposób pompa ciepła wytwarza energię cieplną? Wykorzystuje w swoim działaniu energię słoneczną, która jest zebrana w ziemi, wodzie lub w powietrzu. Energia ta podczas całego procesu pracy pompy jest przeznaczona do ogrzewania budynku, przy równoczesnym minimalnym wykorzystaniu prądu elektrycznego, za który musimy płacić, w przeciwieństwie do naturalnej energii odnawialnej. Cały system opiera się na tym, że wymiennik ciepła, czyli schemat rur rozmieszonych na całym terenie montażu pompy, jest umieszczony w gruncie. W rurach jest specjalny płyn, który nie zamarza i ogrzewa powietrze do wyższej temperatury.

Pamiętajmy, że w ciągu całego roku grunt będzie znacznie cieplejszy niż powietrze na zewnątrz, i właśnie ciepło z gruntu jest pobierane przez system wymiennika ciepła. Ciepło pobrane z gruntu płynie do pompy, by tutaj zostało przekierowane do miejsc które ma ogrzewać. Całość przypomina system jaki możemy zaobserwować w lodówce, tylko działa w sposób odwrotny, nie oddaje ciepła, tylko go pobiera. Element chłodniczy jest tutaj kierowany do specjalnego parownika, tam odparowuje i przenosi ciepło z glikolu, który jest ogrzany dzięki działaniu wymiennika ciepła. Ostatni etap grzewczy polega na przekazaniu ciepła w płyn jaki znajduje się w obiegu grzewczym.

Kolejnym miejscem gdzie trafia ten gaz, jest sprężarka, która powoduje podwyższenie ciśnienia i temperatury. Natomiast substancja która jest w tym czasie skroplona, zostanie skierowana do zawodu dławiącego, po czym nastąpi zmniejszenie ciśnienia. Pompa ciepła pozwala na wypracowanie kilkukrotnie wyższego poziomu ciepła niż musieliśmy zainwestować energii elektrycznej. Pozwala to na duże oszczędności w ciągu wielu lat użytkowania. Ciepło jest pobierane z gruntu, wody lub powietrza, czyli z nośników które nic nas nie kosztują, za pomocą glikolu, który przenoszony do grzejników ogrzewa nasze domy. Jedyny koszt jaki ponosimy w trakcie korzystania z pompy ciepła, to wydatek na energię elektryczną potrzebną do pracy sprężarki.